הסכם ותנאי שימוש לGinaPlus.org

 

עדכון אחרון: דצמבר 2008

 

1.      הסכם זו הינו בינך לבין GinaPlus.org

 

להלן הה"הסכם" בינך לבין GinaPlus.org. הסכם זו משפיע על שימושך בכל אתר, עמוד או שירות הניתן על ידי GinaPlus.org. אתה מאשר שכל המידע שאתה מוסר הינו נכון. GinaPlus.org נותן לך את האתר והשרות בתנאי שאתה מקבל ללא סייג ושינוי את הסכם זה. שימושך בGinaPlus.org מהווה קבלה של הסכם זו.

 

2.      איך מותר לGinaPlus.org לשנות הסכם זה

 

GinaPlus.org שומר על הזכות לשנות את תנאי השרות שלGinaPlus.org  לפי התכנית הבאה.  שינויים טכניים מזעריים ניתנים לשינוי על ידי מנהל האתר לפי שיקול דעתו. שינויים במדיניות GinaPlus.org ניתנים לביצוע רק על ידי ועד GinaPlus.org ובמקרים קיצוניים באמצעות הצבעה כללית של חברי GinaPlus.org במקרה לפחות 30% מחברי GinaPlus.org לא מסכימים להחלטת ועד GinaPlus.org. שינוי מדיניות מהווה שינוי מהותי לסגנון ו/או אופן השימוש ב GinaPlus.org. האחריות להתעדכן בשינויים בהסכם זה היא עליך בלבד. המשך שימושך ב GinaPlus.org מהווה קבלתך של הסכם זו והשינויים בו.

 

3.      תנאים נוספים

 

מותר ל GinaPlus.org  לפרסם באתר גינהפלוס תנאים נוספים (לדוגמא כללי שימוש) המכתיבים את אופן השימוש ב GinaPlus.org כולל אך לא מוגבל ל אופציות מסוימות או הצעות. אם יש סתירה בין התנאים בהסכם זה לתנאים באתר GinaPlus.org אזי התנאים בהסכם זה הם השולטים.

 

4.      שימוש לא חוקי או זדוני ב GinaPlus.org

 

אין להשתמש ב GinaPlus.org בכל אופן שהוא לא חוקי או שיכול לגרום נזק ל GinaPlus.org , מפעיליה ו/או חבריה. כללי השימוש ב GinaPlus.org  מפורט בסעיף 5. של הסכם זה וכל חברי ומפעילי GinaPlus.org חייבים לשמור על הכללים המפורטים בסעיף 5. אי שמירה על הכללים האלו יכול לגרום ל השהייה או ביטול של חברות ב GinaPlus.org.  ללא הגבלה בכלליות סעיף זה, אין להשתמש בשרות GinaPlus.org  בכל אופן שיכול להזיק, לנתק, להעמיס או להפריע לכל אופציה של GinaPlus.org או לשימוש ו/או ההנאה של כל חבר אחר בשרות GinaPlus.org

 

5.      כללי השימוש ב GinaPlus.org

 

א.      חבר ו/או מפעיל GinaPlus.org  לא יתקוף או יוציא דיבה או לשון הרע נגד כל איש(ה), קבוצה או ארגון בין אם הם חברי GinaPlus.org  ובין אם לאו באמצעות השרות של GinaPlus.org. מותר לבקר או להביע דעה בכל נושא ( מקומי, לאומי, בין לאומי) באמצעות GinaPlus.org , אך בתנאי שאתה מגביל את הדעה/ביקורת לנושא עצמו ולא לאישים המעורבים בו. היוצאים מן הכלל היחידים לסעיף זה מתוארים בתתי סעיף 5ב. ו5ח. להלן והנוגעים לפוליטיקה מקומית ואזהרות לציבור.

 

ב.       חל איסור לפרסם חומר תעמולתי הקשור לבחירות המקומיות בשרות GinaPlus.org . כמו כן אסור לפרסם חומר הקשור לפוליטיקה המקומית (דהיינו המועצה המקומית) בשרות GinaPlus.org מלבד החומר הבא  – הודעות לגבי הפרעות ו/או הפסקות שרותים, כגון חשמל, מים, גז וכדומה, הפרעות בתנועה ו/או סגירת כבישים, והודעות על ארועים קהילתיים שאינם פוליטיים במהותם, כגון ארועי המתנ"ס, טקסים יום הזכרון/העצמאות וכדומה. מותר לפרסם הודעות על חוגי בית למועמדים בבחירות המקומיות בתנאי שמכילות רק המידע כדלהלן - שם, תאריך ושעה, מקום.

ג.        אסור לפרסם חומר הקשור לסכסוכים אישיים,  תעסוקתיים, עם המועצה המקומית או מכל סוג אחר בשרות GinaPlus.org.

 

ד.       חבר ו/או מפעיל GinaPlus.org לא ישתמש בשרות GinaPlus.org  לפרסם חומר פוגע או מגונה. ההגדרה של פוגע ומגונה יוגדר לפי מה שמקובל על רוב הציבור של GinaPlus.org. אם רוב חברי GinaPlus.org חושבים שהדבר פוגע או מגונה, אזי הוא מהוה פוגע ומגונה במסגרת שעיף זה.

 

ה.      חבר ו/או מפעיל GinaPlus.org לא יאסוף מידע פרטי מהשרות של GinaPlus.org  למטרה של שליחת חומר שיווקי או פירסומי. המידע הפרטי של חברי GinaPlus.org, (כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע דמוגרפי וכו') הינו רכוש הפרטי של אותו חבר ואסור להשתמש בו או להוציא אותו לגורמים אחרים למטרה של שליחת חומר שיווקי, פרסום וכל דבר אחר.

 

ו.        כל חברי GinaPlus.org ישתדלו לקחת בחשבון את רגשות ונוחות יתר החברים. דבר זה כולל אך לא מוגבל ל –

 

·       שימוש בטון נימוסי בכל חומר המפורסם ב GinaPlus.org

·       המנעות מלפרסם מידע שלא אומת ב GinaPlus.org הכולל אך לא מוגבל למאכלים ותרופות מסוכנות, תרומת דם ו/או איברים, וירוסי מחשב וכו', רק אם אתם בטוחים ב 100% שמידע זה אמיתי, ניתן לפרסמו ב GinaPlus.org.

·       המנעות מלחיצה על כפתור Reply  וצרוף כל סדרת התכתובת בתשובתך. העתקה וחזרה של כל התכתובת  אינה רצויה ומעמיסה הן על החברים והן על המערכת. יש לשלוח רק את תשובתך שלך ולא לצרף את כל התכתובת הקיים בנושא עד כה.

·       במידת האפשר נא לפרסם ידיעות גם בעברית וגם באנגלית כדי שכל החברים יוכלו להפיק תועלת מהמידע.

 

GinaPlus.org שומר על הזכות לפרסם מדי פעם כללי שימוש נוספות השייכם לסעיף זה.

 

ז. פרסום עסקי ב GinaPlus.org. ההגדרה של פרסום עסקי היא " מי שהוא/היא בגיל 18 ומעלה (כולל) שמפרסם/ת את עסקו/ה או את שירותו/ה ממנו הוא/היא מתפרנס/ת ושהוא מהוה מקור פרנסה עיקרי או משני, או  

    כל מי שמפרסם עבור אחרים המתאימים לקריטריונים הנ"ל. " פרסום עסקי ב GinaPlus.org הוא בחינם אך מוגבל לפעם בשבוע לכל בית עסק או נותן שרות. כמו כן חייב המפרסם פרסום עסקי לכתוב בשורת הנושא של  

    הפרסום את הטקסט [adv] המסמן אותו כפרסום עסקי.

 

ח.   אזהרות פומביות. ניתן לחלק את אלו לשני סוגים- א. איום שכרוך בו סכנת חיים מיידית ו-ב. איומים שאינם בגדר של סכנת חיים מיידי. לגבי סוג א. לכל אחד/ת בעל/ת ידע על איום המסכן חיים באופן מיידי מותר לפרסם אזהרה פומבית בגינהפלוס ללא תאום מוקדם עם מנהל השרות GinaPlus.org. כל הודעה הקשורה לסוג ב. חייבת להיות מתואמת מראש עם מנהל השרות GinaPlus.org, על מנת לוודא שאזהרה זו תואמת את הגורמים המקצועיים, המשטרה, בתי המשפט, המועצה, ו/או רבני היישוב קרני שומרון רבתי.

 

6.      האזנה תקשורתית

 

חברים ו/או מפעילים שלא שומרים על כללי השימוש המפורטים בסעיף 5.  עלולים לקבל הודעת ביטול, השהייה או ביקורת לחשבונם ב GinaPlus.org. למנהל האתר הזכות להאזין ולבקר חשבונות בסטטוס של "מבוקר" (moderated) על מנת לוודא  אם החומר של אותו חבר מתאים לפרסום לכל הרשימה או לא. במקרה שהוא חש  שחומר זו לא מתאים הוא יכול למנוע פרסומו ב GinaPlus.org.

 

7.      מידע משרות GinaPlus.org

 

GinaPlus.org לא נותן אחריות של המידע בו, שהוא מדוייק ו/או מתוזמן. GinaPlus.org  לא תומך במוצר או שרות כלשהו הממפורסם בו. אין להתייחס למידע בGinaPlus.org  כייעוץ מקצועי.

 

8.      אין אחראיות ב GinaPlus.org

 

השרות של GinaPlus.org  ניתן "כפי שהוא" אם כל המגרעות והתקלות שבו וכל הסיכון לגבי איכות, ביצועים, דיוק, ומאמץ הוא עליך בלבד. עד יכולת המקסימלית של החוק, GinaPlus.org  אינוי נותן שום אחראיות, הבטחה או יומרה, הן במפורש והן במרומז. אין GinaPlus.org  נותן אחראיות שהשימוש בו יהיה ללא הפסק וללא תקלות.

 

9.      הגבלת התחייבות

 

GinaPlus.org לא ישא באחריות לכל נזק הנובע מהסכם זה או שימושך ב GinaPlus.org. אם אתה לא מסכים לכל סעיף בהסכם זה, הפתרון היחיד והאקסקלוסיבי הוא לא להשתמש בשרות GinaPlus.org.

 

10.  אזור שיפוט

 

כל דיון משפטי בהסכם זה יתבצע בתחום השיפוט ובמסגרת חוקי מדינת ישראל.

 

11.  הגבלת זמן תביעה

 

מוסכם שכל הליך משפטי הנוגע ל GinaPlus.org  יחל לא יאוחר משנה אחת לאחר שהגורם לתהליך אירע. אחרת כל ההליך יהיה בטל ומבוטל.

 

12.  זכויות יוצרים

 

כל הזכויות על תוכן האתר של GinaPlus.org כולל אך לא מוגבל לרשיונות, סמלים, גרפיקה, Trademarks, שמורות לאלי סיידל, 2002 יוצר GinaPlus.org. התוכן של חומר המפורסם ב GinaPlus.org  על ידי החברים הינו הרכוש של של חברי GinaPlus.org ומפעיליה.